MENU

Artyści

Jan Argasiński
PL

dr Jan K. Argasiński
Medioznawca i filozof. Cyberpunk. Od biedy demoscenowiec. Pracownik Zakładu Technologii Gier Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ. Zajmuje się przetwarzaniem emocji w systemach komputerowych (affective computing), wirtualną i poszerzoną rzeczywistością (virtual & augmented reality).
Na FAIS prowadzi zajęcia związane z projektowaniem i tworzeniem gier. Członek zespołu laboratorium twórczego programowania UBU lab oraz grupy AfCAI (Affective Computing Context Awareness and Ambient Intelligence), ostatnio kierownik projektu R&D w firme Nano Games.

Patchlab presents 3D Kraków