MENU

Artyści

Patrick Tresset
FR

Patrick Tresset jest francuskim artystą i naukowcem badającym komputacyjną kreatywność, sztukę i nasze relacje z robotami. Mieszka i pracuje w Londynie.
Tresset najpierw uzyskał dyplom z informatyki biznesowej. Następnie przeprowadził się do Londynu, gdzie zaczął malować. W latach 1991-2003 jego prace były prezentowane na licznych indywidualnych i zbiorowych wystawach w Londynie i Paryżu. Od 2003 roku zajmuje się komputerowymi i robotycznymi systemami zdolnymi do symulacji artystycznej aktywności.
Ukończył również kierunek Sciences in Arts Computing na Uniwersytecie Goldsmiths w Londynie. Wspólnie z profesorem Frederikiem Fol Leymarie prowadził projekt „AikonII”, w ramach którego badali zdolności do obserwacyjnego szkicowania poprzez zastosowanie modelowania komputerowego i robotyki.
PatrickTresset jest autorem programu nauczania kreatywnej robotyki dla studentów studiów podyplomowych na Goldsmiths w ramach kursu Computational Arts.

WYSTAWA