MENU

Artyści

Oscar Schwartz
USA

Oscar Schwartz – poeta, pisarz i badacz zajmujący się wpływem technologii na życie społeczne. Mieszka i pracuje w Nowym Jorku. W 2017 na Uniwersytecie Monash obronił doktorat, w którym zajmował się komputerami uprawiającymi poezję. Obecnie pisze książkę poświęconą zjawisku zastępowania ludzi przez maszyny. Schwartz zastanawia się w niej nad tym, jak ta idea i fenomen technologiczny wpływa na naszą tożsamość oraz sposoby jej konstruowania.

WYSTAWA