MENU

Artyści

Mariusz Front
PL

Mariusz Front, absolwent studiów na Wydziale Rzeźby ASP w Krakowie, obronił dyplom w Pracowni Multimedialnej w 1997 roku. Od 1998 związany zawodowo z ASP w Krakowie. W 2005 roku obronił doktorat z dziedziny nowych mediów, poświęcony roli transmisji telewizyjnej w sztuce. Od 2007 roku jest wykładowcą na Kierunku Intermediów, a od chwili utworzenia Wydziału Intermediów w 2012 roku jest jego prodziekanem. W swojej praktyce dydaktycznej zajmuje się głównie technikami i twórczością wideo. Uczestniczy w pracach zespołów opracowujących realizacje wideo mappingów, spektakle medialne i wystawy. W twórczości skupia się na interaktywnej percepcji dzieł, instalacjach mobilnych i interaktywnych oraz wideo.

WYSTAWA