MENU

Aktualności

EKSPERCKI PANEL DYSKUSYJNY
Artysta i maszyna czy maszyna i artysta?

W sobotę 27.10.2018 o godz. 17:00 w Hevre +1 odbył się panel dyskusyjny na temat poziomu wpływu na sztukę i twórczość, jaki ma obecnie i w przyszłości, rozwój metod sztucznej inteligencji. Spotkanie poprowadził Wiesław Bartkowski – kierownik studiów podyplomowych Creative coding na warszawskiej School of Form , a wśród zaproszonych gości byli:

Piotr Krajewski, kurator Biennale sztuki Mediów WRO i autor zajmujący się nowymi mediami w sztuce. Wykładowca w Katedrze Intermediów Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu i Katedrze Mediacji Sztuki ASP we Wrocławiu.

Prof. Grzegorz Biliński– kierownik Katedry Obszarów Sztuki na Wydziale Intermedia ASP w Krakowie, Pracownia Archisfery. Architekt i artysta nowych mediów.

Patrick Tresset francuski artysta i naukowiec badającym komputacyjną kreatywność, sztukę i nasze relacje z robotami. Autor instalacji robotycznej Human Studies#1. 5 Robots Named Paul prezentowanej podczas wystawy ARTBOTY Patchlab.

Dr Anna Olszewska – humanistka zajmująca się cyfrową analizą obrazu, historią grafiki, historią nauki w kontekście studiów nad kulturą wizualną. Doświadczenie kuratorskie. Pracuje dla Gabinetu Rycin Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie oraz Wydziału Humanistycznego AGH w Krakowie. Prowadzi projekt Re:SENSTER.

Paweł Janicki – niezależny twórca interaktywnych systemów audiowizualnych, instalacji i performansów.

Dr Jan K. Argasiński – z wykształcenia medioznawca i filozof. Cyberpunk. Okazjonalny demoscener. Pracuje w Zakładzie Technologii Gier Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ.

mgr Filip Ostojski – reprezentuje Pracownię Multimediów na Wydziale Sztuki Nowych Mediów w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie.

Jakub Kożniewski projektant i artysta działającym na polu nowych mediów w ramach kolektywu PanGenerator.

Dla tych, którzy nie mogli wziąć udziału w tym wydarzeniu, mamy dobrą wiadomość – zapis panelu dostępny jest tutaj.