MENU

Aktualności

WYSTAWA 2014
Little Boxes

Pavel Karafiat [CZ], Bego Santiago [E/DE], Andrej Boleslavsky [CZ]

Instalacja interaktywna podejmująca temat e-kultury strachu przywodząca na myśl kłopoty zwykłych ludzi, którzy znajdują się w symbolicznych jednostkowych opakowaniach, wszyscy są podobni i nigdy tego opakowania się nie pozbędą. Różne postacie występują w postaci wizualizacji w pudłach artysty Bego M. Santiago, ale nie licząc tego, że każdy z nich jest osobowością, która może sama podejmować decyzje, mają oni wspólny tryb myślenia i zawsze dążą za tłumem. Istotnym elementem pracy jest interakcja pomiędzy dziełem artystycznym a widzem. Kiedy widz zbliża się do pudła, to zwizualizowana postać patrzy na niego nieśmiało, natomiast kiedy on przechodzi dalej, to projekcje zaczynają krzyczeć i uciekać, śmiertelnie bojąc się wszystkiego, co znajduje się poza ich strefą komfortu.

07-10.10.2014
Forum Przestrzenie
ul. Konopnickiej 28